:
www.moseleifel.de


Moseleifel Touristik e.V. -
Marktplatz 5 - 54516 Wittlich - Telefon 06571/4086


Rondgang door de stad Wittlich
Een kleine rondgang door de Säubrennerstadt Wittlich

Historisch marktplein 1
Het marktplein is een stuk kunsthistorie met de prachtigste patriciërshuizen die je in de stad kunt vinden. Op de eerste plaats staat het ALTE RATHAUS (oude raadhuis), een imposant renaissancegebouw dat na de stadsbrand in 1647 werd gebouwd en in 1922 met een in dezelfde stijl gehouden aanbouw werd uitgebreid. De vensters in de trapgang zijn door Georg Meistermann voorzien van een prachtig glasschilderij, genaamd “Die Apokalyptischen Reiter”, ter herinnering aan de in de oorlog veroorzaakte vernielingen in de stad. In het oude raadhuis is tegenwoordig het Georg-Meistermann-Museum en de stedelijke galerie voor moderne kunst ondergebracht. Tegenover het oude raadhuis staat het prachtige renaissancegebouw “ZUM WOLF”, het huidige Hotel Well. Deze creatie werd aan het eind van de 17de eeuw door de beroemde natuursteenarchitecten Conrad en Sebastian Wolf uit Wittlich voor de eerstgenoemde als woonhuis gebouwd. Ernaast staat een eenvoudig barok gebouw uit de 18de eeuw, het voormalige Haus Neuerburg. Het statige barok gebouw aan de overzijde (Freckmann) werd in 1753 door de “Posthalterfamilie” Fier als POSTHALTE gebouwd.

Georg-Meistermann-Museum 1
In het Georg-Meistermann-Museum en in de aangesloten galerie voor moderne kunst worden behalve de permanente tentoonstelling met kunstwerken van Georg Meistermann, die in Duitsland uniek is, ook tentoonstellingen van andere nationale en internationale kunstenaars gepresenteerd.

Türmchen 4
Het “Türmchen” (torentje) is het belangrijkste overblijfsel van de stadsversterking uit het jaar 1317. Dit gebouw werd door de bewaker als woning gebruikt en was geïntegreerd in het voormalige complex van de burchtpoort. Rond de laatste eeuwwisseling woonde de beeldhouwer Peter Kunsmann in dit gebouw. Dit gebouw met twee verdiepingen, gebaseerd op een vierkant grondplan, heeft een gewelfde kap. De zandstenen vensters aan de veldzijde, werden pas in de 19de eeuw ingebouwd. Het kleine venster boven de ingang is van oudere datum. Aan de oostzijde bevindt zich een voormalig kijkgat in de vorm van een leeuwkop en een klein Pietà Relief, beide uit de 17de eeuw. Het kruis aan de veldzijde werd na de restauratie in 1970 in plaats van het oude kruis van de burchtpoort opgesteld. Dit kruis dat vroeger aan de weg naar Wengerohr stond, werd in 1703 geschonken door Bernhard Otto. Op de schacht is St. Bernhard afgebeeld, naar wie de schenker is genoemd.

Parochiekerk St. Markus (Karrstraße)
Deze kerk heeft een hoge gewelfde kap en een toren met een kroon bestaande uit arcadetempeltjes. Hofbouwmeester Ravensteyn van aartsbisschop Johann Hugo von Orsbeck heeft deze kerk in eenvoudige vroeg barokke vormen gebouwd (1709-1723) als een kerk met drie schepen. Het barokke hoogaltaar is afkomstig uit de Dominikanerkerk in Koblenz. Koorgestoelte en zijaltaren zijn rijkelijk versierd met snijwerken uit de 18de eeuw. Van de vele figuurkunstwerken, meestal uit het barokke tijdperk, zijn een houten figuur van de heilige Johannes de Doper (15de eeuw) en een zilveren reliekschrijn van St. Sebastian in het bijzonder te noemen. Voor de koorvensters heeft Georg Meistermann glasschilderijen met een sterke zeggingskracht geschapen. De moderne glasschilderijen stammen van Alois Stettner, Pierre Rocher en Heinrich Dickmann.

Cultuur en congrescentrum Synagoge
De oude synagoge in Wittlich, tot december 1975 nog een halve ruïne, werd in maart 1976 verbouwd tot cultuur en congrescentrum. De toenmalige regiobouwmeester Hans Vieken was in 1909 met de bouw begonnen, die na één jaar werd voltooid. De wijze waarop de synagoge moest worden gerealiseerd, was traditioneel en van te voren vastgelegd. Een vierkante hoofdruimte voor de mannen met een naar het oosten gerichte smalle nis voor de bewaring van de Thorarollen. En met galerijen voor de vrouwen aan de andere drie zijden. De synagoge werd gerealiseerd op grond van de moderne Jugendstil, op basis van de Romaanse bouwstijl. Naast diverse culturele evenementen en tentoonstellingen is de permanente tentoonstelling “Jüdisches Leben in Wittlich” (Joods leven) eveneens in het cultuur en congrescentrum Synagoge ondergebracht.